Webp.net-resizeimage Kråka Solund rezize 1200x900.jpg Vi er igang med å organisere arbeidet med marin forsøpling for 2018

 

ASKVOLL

Vi har utplassert sekker fra Kystlotteriet hos Joker Værlandet, men sekker kan også fåast ved å kontakte Elin Sjøstrand på Askvoll Rådhus tlf. 90520126 eller 57734621

Container i Værlandet på kai til Værlandet Fiskereiskap

Container i småbåthamna Askvoll

Container på Atløy ved Atløy skule

 

BREMANGER

Det planleggjast tiltak i Kalvåg

 

FLORA

Flora Kommune ved Kaja Standal Moen tlf. 97142112 som også har oversikt over utplassering containere

 

SOLUND

Fjordkysten Friluftsråd v/Solund Leilighetshotell, kontakt Bjarte Engevik 99487500

Container på Hersvik kai

Container på Fiskerikaia Lundøy

Container i Valen ved Hardbakke Båtlag

 

 

Hei

Den 05.mai er den nasjonale strandryddedagen, men NRK har fokus på kva som skjer allereie torsdag 03.mai, og vil dekke aktiviteten då.

Vi trenger hjelp til å få meldt inn og registrere områder som treng å ryddast, slik at alle brukarar av www.ryddeportalen.no kan sjå kvar det er behov for å ryddast. Sendt e-post til bjarte@friluftsrad.no, eller gå inn og registrer sjølv.

Forureina område reistrerast her i  https://holdnorgerent.no/ryddeportalen 

Dersom dere veit om vanskelige tilgjengelige områder med større forureining må dere melde dette til oss innan 24.04. Då kan vi søkje Kystverket om bistand til å hjelpe eit lag/foreining som vil rydde i det aktuelle området.

I Ryddeportalen er det oversikt over planlagde aksjonar, gjennomførte aksjoner, avfallsinnlevering, utlevering av ryddepakker og oversikt over forsøpla område.  Difor søkjer mange frivillige på denne portalen om kvar dei skal rydde. Etablere ein bruker på ryddeportalen og legg inn aktuelle strandområder som for aksjon, enten opprettast då ein ryddeaksjon eller så registrer dere eit forsøpla området.

 

Strandrydding kan gjerast heile tida  og trenger sjølvsagt ikkje føregå berre på konkrete datoer.

Langs alle vatn, vassdrag og sjønære områder er behovet stort sett kontinuerlig.

 

Utgifter etc blir refundert ved registrering i ryddeportalen og søknad inn i ettertid. Veiledning i portalen.

 

 Lukke til alle!